Standard Post with Image

Keurmerk Beste Werkgever voor SnelStart

SnelStart kreeg eind 2017 een driesterrenscore van het keurmerk Beste Werkgever 2017-2018, de hoogst haalbare score. Dit is een erkenning voor organisaties die zeer ver boven het gemiddelde van hun branche scoren.

Een tweesterrenscore betekent ver boven het gemiddelde en met één ster scoort een bedrijf bovengemiddeld. Het onderzoek onder medewerkers is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. 

De respons voor deelname binnen SnelStart was goed: 87,9 procent. 102 van de 116 medewerkers vulden anoniem een vragenlijst in. SnelStart behaalde prima scores op onder meer product, klantgerichtheid en collegialiteit. Als verbeterpunten werden onder andere ‘beoordeling en communicatie’ en ‘samenwerking tussen de teams’ genoemd. 

Beste Werkgever is een keurmerk van Effectory en Intermediair. Een organisatie heeft twee jaar lang het recht om het keurmerk te voeren dat hoort bij de behaalde score op basis van de Beste Werkgeversscan. Met dit keurmerk toont een werkgever aan goed in contact te staan met zijn medewerkers en het potentieel te benutten om van binnenuit te verbeteren om zo duurzaam succesvol te zijn en/of te worden. Kortom, een organisatie waar mensen het leuk vinden om te werken.