<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2205755506118338&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Privacyverklaring voor sollicitanten
Versie 2.0, september 2023

Inleiding

We hechten veel belang aan jouw privacy. Daarom behandelen we jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en veilig. Daarbij houden we ons aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, wat we doen met de persoonsgegevens die we van jou ontvangen en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

In het kader van de sollicitatieprocedure is SnelStart (hierna aangeduid als ‘we/wij’ of ‘ons/onze’) verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. We houden ons aan de regelgeving die vastgelegd is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). We zullen daarom jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en beveiligen. In deze privacyverklaring voor sollicitanten lees je waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Voor het overige verwijzen we je ook graag naar onze algemene privacy- en cookieverklaring. Denk hierbij aan onze principes en uitgangspunten als het gaat om privacy, je rechten als betrokkene en het indienen van klachten. Voor de volledigheid is een en ander ook in onderstaande privacyverklaring opgenomen.

Solliciteren bij SnelStart

Indien je bij ons solliciteert, zullen we diverse persoonsgegevens van jou verzamelen. Denk hierbij aan je naam en contactgegevens, jouw sollicitatiebrief, CV en eventuele andere informatie die jij zelf deelt. Ook kunnen we referenties opvragen bij de werkgevers waar je in het verleden hebt gewerkt of een social media- en internet screening uitvoeren.

We hebben deze gegevens nodig om een goed beeld te kunnen krijgen of jij een geschikte kandidaat bent voor ons en of we jou na kennismaking een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden. Deze gegevens worden verwerkt ter voorbereiding op het sluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst (de precontractuele fase).

De persoonsgegevens die we van jou verzamelen, zijn uitsluitend bedoeld voor de sollicitatieprocedure en alleen inzichtelijk voor medewerkers die hierbij betrokken zijn (bijvoorbeeld de medewerkers van onze HR-afdeling en eventueel de betrokken manager). Onze medewerkers zullen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens.

Personeelsdossier

Mocht je bij ons in dienst komen, dan zullen we jouw gegevens opslaan in ons personeels- en salarissysteem en worden jouw gegevens onderdeel van het personeelsdossier. Vanaf dat moment geldt voor jou de (interne) privacyverklaring voor werknemers.

Indien je niet de geschikte kandidaat blijkt te zijn, zal de sollicitatieprocedure worden beëindigd. Wij zullen jouw gegevens na beëindiging van de procedure binnen een maand verwijderen (of totdat wij jouw vraag hebben beantwoord bij een open sollicitatie bijvoorbeeld). Uitsluitend met jouw toestemming kunnen we de gegevens tot één jaar na beëindiging van de procedure bewaren. Je kunt jouw toestemming uiteraard weer intrekken door een e-mail te sturen naar HR@snelstart.nl.

Jouw rechten

Als je vragen of opmerkingen hebt over de gegevens die wij van je hebben, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. We vragen wel of je je kunt identificeren, zodat we zeker weten dat we de juiste gegevens laten zien, veranderen, verwijderen of overdragen. We willen niet alleen jouw privacy beschermen, maar ook die van anderen.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van je hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van je hebben;
 • Het (laten) verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die we van je hebben;
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens die we van je hebben;
 • Het intrekken van jouw toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens waarvoor we eerder jouw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die we van je hebben;
 • Het laten overdragen van je persoonsgegevens naar een andere organisatie.

We informeren je binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek tot uitoefening van één van de voornoemde rechten. Daarbij geven we aan of we wel of niet gevolg gaan geven aan jouw verzoek. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kunnen we de reactietermijn van een maand verlengen. We zullen in dat geval binnen één maand aan je kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van het/de recht(en) door jou is in beginsel kosteloos.

Waar verwerken wij de gegevens

We streven ernaar om de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te laten plaatsvinden. Mochten je gegevens toch buiten de EER verwerkt worden dan controleren wij periodiek of de leverancier aan de Europese privacywetgeving voldoet.

Samenwerking met andere partijen

We maken gebruik van verwerkers om onze diensten te kunnen leveren. Met deze verwerkers hebben we afspraken om jouw privacy-rechten te waarborgen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Wanneer onderaannemers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, maken we gebruik van de voorgeschreven EU Model Standard Contractual Clauses. De belangrijkste externe partijen zijn:

 1. HubSpot (Gevestigd in de Verenigde Staten, Massachusetts) is een Amerikaanse ontwikkelaar en marketeer van softwareproducten voor inbound marketing, verkoop en klantenservice en levert het platform waar de ‘werken bij-pagina’ van SnelStart op draait. Het fungeert als CRM-systeem en verzorgt de leads voor het genereren van sollicitaties.
 2. Improvit (Gevestigd in Nunspeet, Nederland) is gespecialiseerd in het inrichten van AFAS-koppelingen. Als gecertificeerde koppelingpartner verzorgt Improvit de koppeling tussen de CRM-pakketten HubSpot en AFAS. Het zorgt voor dataoverdracht tussen HubSpot en AFAS en verzamelt foutmeldingen tussen beide platformen.
 3. AFAS Software (Gevestigd in Leusden, Nederland) is een softwarebedrijf waarin we administratie rondom jouw persoonsgegevens onderbrengen. Het CRM-systeem legt sollicitanten vast en verbindt de interne processen: van het versturen van een contractvoorstel tot het beheren van sollicitantgegevens.

Een complete lijst kun je aanvragen via privacy@snelstart.nl.

Buiten deze partijen delen wij jouw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging van jouw gegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat jouw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. Periodiek beoordelen we of deze maatregelen nog voldoen. Indien nodig nemen we actie om ons beveiligingsniveau te verbeteren. We zorgen dat medewerkers die toegang hebben tot je gegevens, deze alleen gebruiken voor het doel waarmee je ze hebt gedeeld. Dit geldt ook voor eventuele hostingpartijen en/of andere uitbestedingspartners. Wij vereisen van hen dezelfde beveiligingsnormen.

Meldingsplicht datalekken SnelStart behandelt datalekken op een wijze die in overeenstemming is met de AVG.

Klachten

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, kun je een klacht bij de FG indienen via privacy@snelstart.nl. De FG zal de klacht in behandeling nemen en de uitkomsten aan je doorgeven en/of met je bespreken. Ben je alsnog van mening dat we je niet op de juiste manier helpen, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland.

Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Contact

Heb je vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via privacy@snelstart.nl.

Wijziging privacyverklaring

We houden ons aan de steeds veranderde wetgeving. Het kan daarom voorkomen dat we de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

SnelStart Software B.V. Comeniusstraat 10 1817 MS Alkmaar